קטלוג

הישראלים רוצים למחזר, רק כשהפח קרוב

סקר שנערך בהזמנת החברה למיחזור נייר "אמניר" מצא כי 64 אחוזים מהישראלים נוהגים להפריד לפחות סוג אחד של פסולת למיחזור.

השאר טוענים שהיו רוצים למחזר אבל אינם מצליחים מאחר ומכלי האיסוף נמצאים במרחק רב מידי.

תוצאות ונתונים

על פי תוצאות הסקר, עולה כי הישראלים בעד מיחזור כל עוד קיים הסדר נוח.

על פי הנתונים שהתגלו, 64 אחוזים מכלל הציבור בארץ, נוהגים להשליך מפעם לפעם סוג אחד של פסולת לפחות למיכלי האיסוף, בין אם מדובר בנייר, קרטון, בקבוקי פלסטיק או זכוכית.

התושבים שאינם ממחזרים אמרו, שאם היו בנמצא מתקנים קרובים יותר – היו מוכנים למחזר יותר.

עוד נמצא כי שבעים  אחוזים מהממחזרים, פוקדים את מיכלי האיסוף בתדירות של פעם בשבוע, וכי רובם מגיעים ברגל.

71 אחוזים מהממחזרים, דיווחו שהם עושים זאת מטעמי הגנה על איכות סביבה.

בנוסף, נמצא כי קיים קשר בין נוהגי מיחזור במקום העבודה לבין הרגלי המיחזור בבית.

כשליש מהמשתתפים בסקר ציינו שבמקום עבודתם נוהגים למחזר נייר.

הסקר גילה גם כי הנכונות למחזור עולה עם רמת ההשכלה.

46 אחוזים מהנשאלים שדיווחו כי הם ממחזרים קרטון או נייר הנם אקדמאים, זאת לעומת 37 אחוזים בעלי השכלה על-תיכונית ורק 29 אחוזים בעלי השכלה תיכונית.

מתברר שגם למעמד הסוציו-אקונומי יש השפעה על הנכונות למחזר:

41 אחוזים מכלל הנבדקים בסקר שדיווחו על רמת הכנסה שמעל הממוצע, ממחזרים נייר או קרטון, בעוד שבקרב האוכלוסייה שרמת הכנסותיה ממוצעת מדובר על 35 אחוזים, ואילו בקרב פלח האוכלוסייה שמשתכרת מתחת לממוצע שיעור הממחזרים עומד על 26 אחוזים בלבד.

בנוגע למיחזור נייר וקרטון, מצא הסקר כי קיימים שני גורמים מובילים להגברת היקף האיסוף:

ההסברה (48 אחוז) ומידת נגישותם של המכלים (45 אחוז).

המשמעות היא שעל מנת להעלות את היקפי איסוף הקרטון והנייר, מומלץ לפרוס יותר מתקנים ומכלים, ולהרחיב את פעילות ההסברה.

לפי נתוני "אמניר", כ-33 אחוזים מנפח האשפה המוטמנת בארץ מורכבת מנייר ומוצריו.

אחוזי המיחזור של נייר לסוגיו עומד כיום על כ-26 אחוזים, לעומת ממוצע של 55 אחוזים במדינות המערב.

בתוך כך, הוחל בהפעלת תחנת איסוף הייעודיות למיכלי משקה בקרב המגזר החרדי בירושלים.

זאת, לאור החשיבות הרבה בהגברת המודעות למיחזור מיכלי משקה בקרב הציבור החרדי, שצורך כמות רבה של בקבוקים.

יש לציין שמתחילת השנה נאספו בקרב המגזר החרדי ארבעה מיליון מיכלים ובקבוקים של משקאות.

רוב הפעילות במגזר מתקיימת במסגרת פרויקט חינוכי שהוקם בשיתוף עם הרב יהודה משי זהב, ובתמיכתם של מוסדות חינוך וישיבות, התורמים את כספי הפיקדון לטובת מעשי צדקה.

 

יצירת קשר

  להתייעצות עם נציג מלאו את הפרטים בטופס

  לקבלת חומרים פרסומיים בדואל

   הצג/י את עצמך והמומחה יצור איתך קשר להתאמת הפתרון הדרוש

    להתייעצות עם נציג מלאו את הפרטים בטופס

    לקבלת חומרים פרסומיים בדואל